modelaraz.cz

Od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024 máme zavřeno. Objednávky zadané v tomto období budou vyřízeny nejdříve 3. ledna 2024.

Ochrana osobních údajů

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na  internetové adrese www.modelgaraz.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů je podle paragrafu 5 písm. o) zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
modelgaraz.cz s.r.o. se sídlem Nížkov 154, 59212 Nížkov, IČ 19313373, DIČ CZ19313373 (dále jen „správce“).
1.2. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující, a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě umístěného na internetové adrese www.modelgaraz.cz
2.2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění kupní smlouvy.
2.3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:
3.1.1. Za účelem registrace v internetovém obchodě umístěného na internetové adrese www.modelgaraz.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů;
3.1.2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
3.1.3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem;
3.1.4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

4. Doba uchovávání osobních údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu.
4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je správce povinen údaje smazat.

5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

5.1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.
5.2. Subdodavateli správce jsou:
5.2.1. Web Liška (technické řešení internetových stránek);
5.2.2. Google Analytics (analýza internetových stránek);
5.2.3. Česká pošta s. p. (doručovací služba);
5.2.4. Zásilkovna a. s. (doručovací služba).

6. Práva kupujícího

6.1. Podle podmínek stanovených v zákoně má kupující právo:
6.1.1. Na přístup ke svým osobním údajům;
6.1.2. Na opravu osobních údajů;
6.1.3. Na vymazání osobních údajů;
6.1.4. Vznést námitku proti zpracování;
6.1.5. Na přenositelnost údajů;
6.2. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese info@modelgaraz.cz;
6.3. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

7. Zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího.
7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním elektronické objednávky v internetovém obchodě umístěného na internetové adrese www.modelgaraz.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
8.2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce.
8.3. Správce je oprávněný tato pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své internetové stránce.
8.4. Kontaktní údaje správce:
adresa pro doručování Dolní Pěna 363, 377 01 Jindřichův Hradec

adresa elektronické pošty info@modelgaraz.cz

telefon +420 724 605 097

 

V Nížkově dne 1. června 2023